Skip to main content

Wat zijn duurzaamheidsvoorkeuren?

Alle vermogensbeheerders en banken zijn sinds 2 augustus 2022 wettelijk verplicht om de duurzaamheidsvoorkeuren uit te vragen aan klanten. De naam duurzaamheidsvoorkeuren zegt het al: we moeten weten in hoeverre u als klant een voorkeur heeft voor duurzaam beleggen en in welke mate duurzaamheid moet worden meegenomen in de manier van beleggen.

Hoe duurzaam belegt NNEK?

Bij NNEK beleggen wij maatschappelijk verantwoord. Dat is onze term voor duurzaam beleggen. Onder maatschappelijk verantwoord verstaan wij: beleggen in bedrijven die verantwoord omgaan met milieu en maatschappij en goed bestuurd worden. NNEK vermijdt zoveel als mogelijk bedrijven die onacceptabel gedrag vertonen en de planeet en mens slechter achter laten. De bedrijven en overheden waarin wij wél beleggen, worden beoordeeld op drie factoren: Environmental (milieu), Social
(mens en maatschappij) en Governance (goed bestuur). Dit wordt afgekort naar ESG. Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u graag naar de pagina Maatschappelijk verantwoord beleggen.

Voordat u de duurzaamheidsvoorkeuren invult:

  1. Via de button hieronder downloadt u de duurzaamheidsvoorkeuren. Dit is een Excel-bestand waarin u vragen beantwoordt.
  2. Heeft u de duurzaamheidsvoorkeuren ingevuld? Sla het bestand dan op als PDF en stuur het naar [email protected].
  3. Heeft u meerdere beleggingsrekeningen bij NNEK? Dan gelden uw voorkeuren voor al uw rekeningen.
  4. Wanneer blijkt dat uw duurzaamheidsvoorkeuren niet aansluiten op de duurzaamheid van het beleggingsbeleid van NNEK, dan nemen wij contact op met uw financieel adviseur. Samen met uw adviseur besluit u dan of u uw duurzaamheidsvoorkeuren wilt aanpassen en uw beleggingsrekening bij NNEK wilt aanhouden.

“NNEK Vermogensopbouw. Want financiële rust is emotionele rust”

Uw leven financieel op orde. Nu en in de toekomst. Zoek een adviseur

    Neem contact met mij op

    Vul uw gegevens in, dan nemen wij snel contact met u op.