Het beloningsbeleid is afgestemd op het risicoprofiel van NNEK en is ten eerste gericht op het bevorderen, aantrekken en behouden van goede gekwalificeerde medewerkers.

Het beloningsbeleid is ten tweede gericht op de soliditeit van de onderneming (dus daar waar mogelijk: het voorkomen, tegengaan en elimineren van prikkels voor medewerkers/onderneming om onverantwoorde risico’s te nemen) en het centraal stellen van de klant (dus daar waar mogelijk: het voorkomen, tegengaan en elimineren van prikkels voor medewerkers/onderneming om de klant niet centraal te stellen).

Het beloningsbeleid is van toepassing op alle medewerkers, inclusief directie.

Alle medewerkers van NNEK ontvangen een vast inkomen. Voor sommige functies ontvangt de medewerker naast een vast inkomen tevens een variabel inkomen. De hoogte van een eventuele variabele beloning is zeer beperkt ten opzichte van het vast inkomen en is aan zowel financiële als niet-financiële prestatiecriteria gebonden. De niet-financiële prestatiecriteria zijn gericht op integer, zorgvuldig en klantgericht handelen, waarbij de focus ligt op de belangen van de klant en onze onderneming op de lange termijn.

Ieder jaar zal het Hoofd Compliance de algemene beginselen van het beloningsbeleid toetsen en zijn advies terugkoppelen aan de directie.

Ons beloningsbeleid is in lijn met de integratie van duurzaamheidsrisico’s conform artikel 5 VERORDENING (EU) 2019/2088 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 november 2019 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector