Skip to main content

Het beloningsbeleid is afgestemd op het risicoprofiel van NNEK en is gericht op het bevorderen, aantrekken en behouden van goede gekwalificeerde medewerkers.

Het beloningsbeleid is daarnaast  gericht op de soliditeit van de onderneming (dus daar waar mogelijk: het voorkomen, tegengaan en elimineren van prikkels voor medewerkers/onderneming om onverantwoorde financiële risico’s te nemen; dit betekent ook dat het mogelijk is de variabele beloning aan te passen en terug te vorderen) en het centraal stellen van de klant (dus daar waar mogelijk: het voorkomen, tegengaan en elimineren van prikkels voor medewerkers/onderneming om de klant niet centraal te stellen). Tenslotte wordt bij de vaststelling van het beloningsbeleid aandacht besteed aan de duurzaamheidsrisico’s.

Het beloningsbeleid is van toepassing op alle medewerkers, inclusief directie.

Alle medewerkers van NNEK ontvangen een vast inkomen. Voor sommige functies bij de afdeling relatiebeheer is het mogelijk dat de medewerker naast een vast inkomen ook een passende, variabele beloning kan ontvangen. Dit betreft thans 1 medewerker. De hoogte van een eventuele variabele beloning is zeer beperkt ten opzichte van het vast inkomen en is aan zowel financiële als niet-financiële prestatiecriteria gebonden. De niet-financiële prestatiecriteria zijn gericht op integer, zorgvuldig en klantgericht handelen, waarbij de focus ligt op de belangen van de klant en onze onderneming op de lange termijn.

Ieder jaar zal het Hoofd Compliance de algemene beginselen van het beloningsbeleid toetsen en zijn advies terugkoppelen aan de directie.

Ons beloningsbeleid is in lijn met de integratie van duurzaamheidsrisico’s conform artikel 5 VERORDENING (EU) 2019/2088 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 november 2019 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector.

    Neem contact met mij op

    Vul uw gegevens in, dan nemen wij snel contact met u op.