NNEK is een onafhankelijke dienstverlener. Wij beschikken over een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 van de Wft (Wet op het financieel toezicht) die is verleend door de AFM (Autoriteit Financiële Markten). Ook staan we onder toezicht van DNB (De Nederlandsche Bank). Verder is NNEK aangesloten bij KiFID (Klachteninstituut Financiële Diensten) en deelnemer aan DSI (Dutch Securities Institute).

NNEK staat ingeschreven in handelsregister KvK Leeuwarden nr. 02017874. Ons BTW-nummer is NL001602871B01.

Uw leven financieel op orde. Nu en in de toekomst. Zoek een adviseur