Skip to main content

Wat betekent waardeoverdracht?

Er is sprake van waardeoverdracht als u het tegoed dat u heeft opgebouwd in een fiscaal gefaciliteerd product, bijvoorbeeld voor uw pensioen, wilt laten overhevelen:

 • naar NNEK
 • van NNEK naar een andere aanbieder

Advies over waardeoverdracht

Vraag altijd uw financieel adviseur om advies voordat u opdracht tot waardeoverdracht geeft. Waardeoverdracht kan fiscale consequenties hebben. Uw adviseur kan u begeleiden bij het invullen van een aanvraagformulier voor waardeoverdracht.

Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (PSK)

Een waardeoverdracht moet nauwkeurig gebeuren, omdat de Belastingdienst anders belasting kan heffen over het kapitaal. Het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Banken hebben daarom onderling afspraken gemaakt om een waardeoverdracht soepel te laten verlopen. Deze zijn vastgelegd in het PSK.

De bij het PSK aangesloten partijen zoals banken, verzekeraars en beleggingsinstellingen en -ondernemingen hebben afspraken gemaakt over de waardeoverdracht van fiscaal gefaciliteerde producten naar een andere aanbieder. NNEK is per 1 maart 2017 aangesloten bij het PSK en werkt volgens dit protocol.

Lees meer over het PSK op de website van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) of de website van het Verbond van Verzekeraars.

Welke producten vallen binnen het PSK?

 • lijfrente (verzekeringen, spaarrekeningen en beleggingsrechten)
 • gouden handdruk (verzekeringen, spaarrekeningen en beleggingsrechten)
 • overig stamrechtkapitaal
 • individueel pensioenkapitaal dat niet onder de wettelijke regels valt van waardeoverdracht voor pensioenen bij wijziging van werkgever
 • spaarrekening Eigen Woning (SEW) en Beleggingsrecht Eigen Woning (BEW)
 • kapitaalverzekering, inclusief Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW)

Welke producten biedt NNEK aan?

NNEK biedt op dit moment alleen een pensioenrekening aan: een lijfrenterekening of geblokkeerde beleggingsrekening om belastingvriendelijk een vermogen op te bouwen om uw pensioen mee aan te kunnen vullen. Het is daarom alleen mogelijk om de waarde van een lijfrenterekening of -verzekering bij een andere aanbieder over te dragen. Waarde overdacht van andere producten kan NNEK niet accepteren.

Waardeoverdracht naar NNEK

Uw adviseur kan u begeleiden bij het invullen van het formulier Waardeoverdracht naar NNEK en beoordelen of alle door de overdragende PSK-deelnemer gevraagde documenten aanwezig zijn.

Het volledig ingevulde en ondertekende opdrachtformulier stuurt u samen met alle gevraagde documenten naar de overdragende PSK-deelnemer waar uw huidige lijfrenterekening of -verzekering loopt. De overdragende PSK-deelnemer neemt contact met u op als er nog aanvullende gegevens of documenten nodig zijn.

Zodra uw huidige aanbieder het formulier en alle vereiste documenten heeft ontvangen, zet deze de waardeoverdracht in gang. Hierna wordt de overdracht binnen veertien kalenderdagen uitgevoerd. Valt de veertiende dag in het weekend of op een feestdag? Dan geldt de eerstvolgende werkdag als veertiende dag.

Wij informeren u wanneer uw geld door de overdragende PSK-deelnemer aan NNEK is overgemaakt.

De bank of verzekeraar waar u huidige lijfrenterekening of -verzekering loopt, kan u kosten in rekening brengen voor een waardeoverdracht.

Waardeoverdracht van NNEK naar een andere aanbieder

Het is ook mogelijk dat u besluit om de waarde op uw pensioenrekening bij NNEK (tussentijds) voort te zetten bij een andere aanbieder. Wij hebben voor het uitvoeren van de waardeoverdracht naar een andere aanbieder het volgende van u nodig:

 • een getekend verzoek voor de waardeoverdracht. Hierin moet u naast uw gegevens ook de gegevens van de overnemende partij en uw contactpersoon met contactgegevens vermelden
 • kopie van een geldig legitimatiebewijs

De gevraagde documenten stuurt u naar ons op. Wij nemen contact met u op als er nog aanvullende gegevens of documenten nodig zijn of wanneer de vertraging optreedt met het opstellen van de vrijwaringsverklaring.

U treft het formulier Waardeoverdracht naar een andere aanbieder hier aan.

De waardeoverdracht start zodra wij alle benodigde stukken hebben ontvangen. De overdracht wordt binnen veertien kalenderdagen uitgevoerd. Valt de veertiende dag in het weekend of op een feestdag? Dan geldt de eerstvolgende werkdag als veertiende kalenderdag. Wij zorgen er dan voor dat uw opgebouwde kapitaal zonder gevolgen voor uw belastingen wordt overgemaakt naar de bank of verzekeraar van uw keuze. In geval de financiële instelling waarnaar u de waarde wilt overdragen niet deelneemt aan het PSK, dan heeft de overnemende financiële instelling van ons een vrijwaringsverklaring nodig. Wij stemmen die vrijwaringsverklaring met de overnemende financiële instelling af.

De administratieve kosten die in rekening worden gebracht voor het overboeken van uw waarde, zijn € 150,-.

Rentevergoeding

Als de waardeoverdracht naar NNEK later plaatsvindt dan veertien kalenderdagen, vergoedt uw huidige aanbieder de volgens het PSK verschuldigde rente. Het kapitaal en de rente worden in één bedrag overgemaakt naar NNEK. Zodra het bedrag bij ons binnen is, schrijven wij het geld bij op uw rekening.

Mocht de waardeoverdracht van NNEK naar een andere PSK-deelnemer langer dan veertien kalenderdagen dagen duren, dan vergoedt NNEK ook de volgens het PSK verschuldigde rente. Valt de veertiende dag in het weekend of op een feestdag? Dan geldt de eerstvolgende werkdag als veertiende kalenderdag.

“Wij willen scheiden maar ons vermogen ligt dwars.”

Uw leven financieel op orde. Nu en in de toekomst. Zoek een adviseur

  Neem contact met mij op

  Vul uw gegevens in, dan nemen wij snel contact met u op.