Skip to main content

Vakantiegeld: het geld voor je toekomst

Voor veel mensen zijn de maand mei en juni mooie maanden. Niet alleen omdat de zomer voor de deur staat, maar omdat het vakantiegeld wordt gestort. Dit is 8% van het jaarsalaris en is dus bijna net zoveel als een maandsalaris. Hoogste tijd om eens na te denken over dit extra salaris: wat doe jij met je vakantiegeld?

Citytrip versus een wereldreis?

Wil je dit jaar een citytrip naar Parijs maken of droom je toch van die wereldreis over 10 jaar? Wat je doet met je vakantiegeld maakt uit. Gebruik je het dit jaar voor vakantie of zet je het opzij voor andere doelen in de toekomst? In dit blog lees je wat je vakantiegeld voor je kan betekenen als je er mee gaat beleggen.

Voorbeeld:

Laten we uitgaan van het salaris van Jan (of Jannie) Modaal. Dit is ongeveer €35.000 per jaar en dan komt het netto vakantiegeld uit op €1.668. Stel dat je dit bedrag eenmalig inlegt op een beleggingsrekening en 10 jaar laat staan. Wat kun je dan verwachten?

De rekensoftware van vermogensbeheerder NNEK geeft een verwacht eindbedrag van €3.102 als je belegt in de portefeuille Zeer Offensief (100% aandelen). Als je minder risico neemt en belegt in de portefeuille Neutraal (50% aandelen en 50% obligaties), dan is de verwachting dat je vakantiegeld groeit tot €2.330. In beide gevallen een aanzienlijke stijging van je vakantiegeld en dus je vermogen.

En het kan nog slimmer! Hoe dan? Stel dat je de komende 10 jaar élk jaar je vakantiegeld belegt. Je inleg is dan €16.680 (in dit voorbeeld blijft je vakantiegeld elk jaar dus hetzelfde). Deze inleg groeit dan bij de portefeuille Neutraal naar €21.808 en bij Zeer Offensief naar €25.505. Een forse toename van je vermogen. Natuurlijk moeten we rekening houden dat dit in een goed scenario veel meer kan zijn en in een tegenvallend scenario een stuk minder. Ik adviseer je graag over de beste optie voor jouw situatie.

Maak slimme financiële keuzes voor jouw emotionele rust

Door het geld te beleggen, laat je geld werken en krijg je vrijheid om andere keuzes te maken. In plaats van een citytrip deze zomer, ga je op die wereldreis over 10 jaar. Of je kinderen gaan makkelijker studeren of zij kunnen eerder een huis kopen. Wie weet is je pensioen wel een jaar dichterbij gekomen of lukt het om minder te gaan werken!

De keuzes die je nu maakt, hebben grote gevolgen in jouw toekomst. Het blijft voor veel mensen echter lastig om keuzes te maken voor hun toekomstige zelf. Dit is niet erg, want daar ben ik voor. Door samen te kijken naar je inkomen en vermogen nu en deze te combineren met je doelen en wensen in de toekomst maken we een plan. Dit plan moet bijdragen aan meer rust en het gevoel dat jij straks meer vrijheid ervaart.

Maak kennis met de Papa & Mama bank

Een goed pensioen, een eigen huis en financiële ruimte om eigen keuzes te maken. Jarenlang was dit mogelijk. We hadden het goed voor elkaar in Nederland. We hadden genoeg mensen die belasting betaalden zodat we voldoende geld binnenkregen voor onze mooie verzorgingsstaat. Dit betekende dat we schuldenvrij konden studeren, onze oude dag geregeld werd en dat de verzorgingshuizen van hoge kwaliteit waren. Het merendeel van de Nederlanders vindt het belangrijk goed te zorgen voor een veilige en rustige financiële toekomst. Voor zichzelf, maar ook voor de mensen die dichtbij ons staan, zoals kinderen en kleinkinderen.

We leven langer dan ooit…

De laatste decennia zijn zaken echter veranderd, want steeds meer mensen gingen met welverdiend pensioen. De babyboom generatie (geboren tussen 1945-1955) is nu met pensioen. De huidige gepensioneerden leven langer dan ooit en hebben daardoor ook vaker én langer zorg nodig. We vinden het fijn dat we met pensioen kunnen en dat er voldoende zorg is voor mensen die dat nodig hebben. Maar de veranderingen zorgen ook dat het huishoudboekje van ‘vadertje Staat’ veranderd is. De uitgaven voor studiefinanciering, AOW en zorg kunnen niet meer op dezelfde wijze gedaan worden. Dit komt omdat de inkomsten niet hard genoeg zijn meegegroeid.

Daarom is de participatiemaatschappij geboren. Dit betekent dat vandaag de dag elk individu meer voor zichzelf moet zorgen. Wil je een goed pensioen of voldoende geld om een huis te kopen? Misschien zonder financiële zorgen geconcentreerd te studeren? Daar moeten we dan zelf voor zorgen.

Sparen voor onze kinderen van de toekomst

Het uitkleden van de verzorgingsstaat is verklaarbaar, maar wel vervelend. Steeds vaker zijn er mensen die dit niet zomaar laten gebeuren. Zij zetten kapitaal (menselijk en geldelijk) in om de volgende generaties te helpen. Dit doen ze met tijd en geld. Zo worden opa’s en oma’s ingezet als kinderopvang van de kleinkinderen en bouwen ouders vermogen op voor hun kroost. Daar tegenover staat dat ouders hun ouders weer helpen bij enige verzorging.

De nieuwe verzorgingsmaatschappij is samen met de ‘papa en mama bank’ ontstaan. Ouders of grootouders bouwen vermogen op voor hun kinderen of kleinkinderen. Dit vermogen is nodig voor de oude dag van de volgende generaties, voor de woningaankoop van de kinderen of voor de inkoop van zorgtaken. Met onze eigen familie houden we toch een deel van de verzorgingsstaat in stand.

Steeds vaker help ik klanten niet alleen voor henzelf, maar nemen mijn klanten ook een ander in gedachten waar ze mogelijk iets voor willen doen. Kinderen, kleinkinderen of neefjes en nichtjes. Want als het kan: waarom zou jij je familie niet helpen?

Vermogensscheiding: Zo is uw belegging veilig

U gaat bij NNEK Vermogensbeheer (hierna: NNEK) beleggen of doet dat al. Natuurlijk wilt u dat uw belegging veilig is in het geval van faillissement van NNEK. In dit artikel leest u hoe uw belegging beschermd is tegen een faillissement.

NNEK is een beleggingsonderneming en daarvoor geldt een wettelijk vereiste van vermogensscheiding. Dit voorkomt dat uw belegging bij een faillissement van NNEK in de boedel van NNEK valt en u niet langer toegang heeft tot uw belegging.

Vermogensscheiding in de praktijk

Om te voldoen aan de wettelijke eis van vermogensscheiding is het bewaren van beleggingen in een afgescheiden bewaarstelling (hierna: beleggersgiro) verplicht. Dit houdt in dat uw beleggingen zijn ondergebracht in een andere rechtspersoon dan NNEK: de Stichting Noordnederlandse Beleggersgiro. Deze stichting verricht geen andere activiteiten dan het bewaren uw beleggingen. De Stichting Noordnederlandse Beleggersgiro en NNEK voldoen aan deze voorwaarden en staan beiden onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en Autoriteit Financiële Markten (AFM). Lees op de website van de AFM meer over vermogensscheiding.

Als u geld inlegt op uw beleggingsrekening dan maakt u dat over naar een bankrekening op naam van de Stichting Noordnederlandse Beleggersgiro o.v.v. uw beleggingsrekeningnummer. Uw beleggingsrekening is geen IBAN, zoals u dat kent van een bankrekening, maar een administratief nummer op uw naam. In de beleggingsadministratie van de Stichting Noordnederlandse Beleggersgiro leggen wij onder dit nummer vast welke beleggingen van u zijn.

Bovenstaande zorgt ervoor dat uw geld of belegging nooit op een bankrekening op naam van NNEK staat en dus geen onderdeel is in het geval van een faillissement. De Stichting Noordnederlandse Beleggersgiro houdt een bankrekening aan bij een Nederlandse bank die onder toezicht staat van DNB.

Als u een inleg wilt doen op uw beleggingsrekening, dan maakt u dat over vanaf de tegenrekening die bij NNEK bekend is. De tegenrekening is een Nederlandse bankrekening op uw naam die gekoppeld is aan uw beleggingsrekening. Als de Stichting Noordnederlandse Beleggersgiro uw inleg heeft ontvangen, dan wordt dit bedrag volledig belegd op de door u gekozen strategie. U bepaalt dus zelf wanneer en met hoeveel geld u inlegt. Wij beleggen direct uw gehele inleg volgens uw fondsverdeling en houden nooit een geldsaldo aan op uw beleggingsrekening.

Beleggerscompensatieregeling

Als u belegt dan kan de waarde van uw portefeuille op en neer gaan. Mogelijk maakt u verlies. Hiervoor is er geen compensatie. Maar het kan ook zijn dat er iets misgaat bij de beleggingsonderneming die uw beleggingen beheert en uw orders uitvoert. Bijvoorbeeld mismanagement. Staan in zo’n geval uw beleggingen niet apart van de beleggingsonderneming? Dan kan een eventueel verlies tot EUR 20.000 gecompenseerd worden via de beleggerscompensatieregeling. Lees meer over deze regeling op de website van de DNB.

Meer lezen over de Stichting Noordnederlandse Beleggersgiro? Kijk dan eens op de website: https://www.stichtingnoordnederlandsebeleggersgiro.nl/

De verwachtingen voor 2023

2022 is een (beurs)jaar dat we niet snel zullen vergeten. Daar waar het begin van het jaar nog in het teken van COVID stond, kwamen er met de oorlog in de Oekraïne en historisch hoge inflatiecijfers wereldwijd, twee grote verstoringen bij. De financiële markten waren helaas niet immuun tegen deze verstoringen.

In de eerste maanden van het jaar ontstonden er, mede door COVID, grote problemen in de toeleveringsketens. Voor winkels en hun leveranciers was het daarom zeer lastig om hun aanbod goed af te stemmen op de vaak schommelende vraag van de klant. In februari startte de oorlog in Oekraïne. Die leidde tot een ongekende voedsel- en energiecrisis. Hoge energieprijzen zorgden ervoor dat de toch al oplopende inflatie harder opliep met als gevolg een piek van iets meer dan 17% in september. Dit leidde weer tot renteverhogingen door de centrale banken, met als doel de stijging van de inflatie af te remmen.

Doorgaans zijn er spreidingsvoordelen te behalen door zowel in aandelen als obligaties te beleggen. Aandelen moeten het rendement leveren en obligaties moeten het portefeuillerisico verlagen. Het is veilig om te concluderen dat daar dit jaar geen sprake van was. Obligaties daalden net zo hard als de aandelen. De meest gevolgde wereldwijde aandelenindex, de MSCI World (gemeten in euro), daalde met meer dan 12% (2021: +31,6%). De obligatiebeurzen hadden het nog zwaarder. De Bloomberg Euro Aggregate Bond Index daalde met 17%, waarmee 2022 het slechtste jaar ooit was voor de index.

Dit vertaalde zich uiteraard ook in de rendementen in de beheerportefeuilles van NNEK. De meest offensieve strategie, waar voor 100% in aandelen wordt belegd, behaalde over 2022 een rendement van -16,6%. Daarmee eindigde deze strategie van NNEK aan de bovenzijde van de bandbreedte van de zeer offensieve strategieën van haar collega-instellingen: bandbreedte van -14% tot -25%. Desondanks doen we dit jaar onder voor de MSCI World, de meest gevolgde aandelenindex. Dit is grotendeels te verklaren door de underperformance van de satellieten in onze strategieën, die in voorgaande jaren juist heel goed presteerden.

Ook de defensieve portefeuilles hadden het erg lastig in 2022. Renteverhogingen door de centrale banken beïnvloedden de kapitaalmarktrente, wat op zijn beurt —voor obliagtiebegrippen— voor gigantische dalingen in de obligatiekoersen zorgde. De Zeer Defensieve portefeuille deed het met -11,1% nog een stuk beter dan de Bloomberg Euro Aggregate Bond Index en dat kwam voornamelijk door de sterke prestaties van onze High Yield en Asset Backed Securities fondsen.

Goede prestaties maken fondsen echter niet onaantastbaar. Anderzijds schrijven wij fondsen die het slecht doen in een jaar niet direct af. Wij monitoren continu onze portefeuilles en onderzoeken doorlopend of onze beleggingsoplossing nog de beste keuze is. Uiteraard als het blijkt dat we tot een ander onderzoeksresultaat komen, passen we het vanzelfsprekend aan.

Wat kunt u als belegger verwachten in 2023?

Laten we vooropstellen: voorspellen kunnen we niet, en onverwachte gebeurtenissen, positief of negatief, kunnen van grote invloed zijn op de beleggingsrendementen.

Basisscenario 

Onze algemene verwachting is dat het basisscenario leidt tot herstellende aandelenbeurzen. De meeste (en grootste) renteverhogingen zijn achter de rug en de inflatie zal niet verder oplopen, eerder afnemen. Wij gaan ervanuit dat de oorlog in Oekraïne niet over zal slaan naar de Eurozone. We geloven niet dat de oorlog wederom een continentwijde crisis zal creëren als in 2022 met de voedsel en energiecrisis. Ook verwachten wij niet dat China Taiwan zal invallen. We gaan er wel van uit dat de COVID gevallen in China in het eerste half jaar de Chinese economie nog zal remmen, wat een giga-groei van dit land, zoals we eerder hebben gezien, in de weg zal staan. De Chinese economie zal vervolgens echter stoom oppikken en het jaar eindigen met GDP-groei tussen de 1-6%.

In het Westen verwachten wij dat zowel de FED als de ECB nog met een stuk of drie 25-50 basispunt renteverhogingen zullen komen tot medio 2023. Daarna rekenen wij op een stagnatie van de renteverhogingen alvorens de centrale banken eind van het jaar met renteverlagingen komen. Wij denken niet dat de energieprijzen, de grootste drijvers van inflatie het afgelopen jaar, de recordhoogtes van 2022 zullen bereiken. Wel verwachten wij dat de energieprijzen structureel hoger zullen blijven dan pre-COVID tijden. Daarnaast rekenen wij nog op de looninflatie die is uitgebleven ondanks het feit dat werkloosheid zowel in de VS als in Europa op recordlaagtes ligt. We zullen als gevolg zien dat de inflatie zal dalen, maar (nog) niet onder de 2%.

Wij gaan, net als de brede markt, uit van een lichte recessie in 2023 en trage groei (GDP-groei tussen 0-1%) in de VS en Europa. Voor aandelenbeurzen rekenen we op een groei tussen de 2 en 10% (MSCI World).

Negatief scenario 

Een negatief scenario blijft echter mogelijk. Indien het de centrale banken niet lukt om de inflatie fors omlaag te krijgen, kan het voorkomen dat de rentes over het hele jaar (alhoewel in kleine maten) verhoogd zullen blijven worden.

Nieuwe, momenteel niet geprijsde renteverhogingen zullen wederom tot een daling in de obligatiemarkten leiden. Stijgende rentes kunnen ook oorzaak zijn voor het dieper uitvallen van een recessie met een daling van de wereldwijde economie over 2023 als gevolg. Bedrijven hebben vrijwel alle verhogingen in de kosten in 2022 doorberekend aan de klant. Nieuwe verhogingen zouden echter kunnen betekenen dat ze moeten bezuinigen in loonkosten. Gezien de ‘perfecte werkgelegenheid’ in Europa en de VS zal dit in extreme gevallen moeten voorkomen willen we over een economische crisis spreken. Een sterk oplopende werkloosheid is zeker voor te stellen.

Een escalatie van de oorlog in Oekraïne over het Europese continent, óf een mogelijke invasie van China in Taiwan kunnen zorgen voor verdere onvoorziene crisissen en klappen op de aandelenbeurzen. Een dergelijke invasie van China zal samengaan met sancties tegen dit land. Amerikaanse en Europese bedrijven importeren niet alleen massaal uit China, vaak vindt een deel van het bedrijfsproces ook plaats in dit land.

In het negatieve scenario gaan wij uit van een GDP-ontwikkeling van zowel de VS als Europa tussen -3 en 0%. De MSCI World projecteren wij in dit geval tussen -10 en 2%.

Positief scenario 

Uiteraard houden we ook rekening met een positief scenario. Als het blijkt dat de inflatie van de energieprijzen ook de oorzaak was voor de ontwikkeling van de andere inflatie componenten zoals core goods, core services en voedsel, zal met het wegvallen van het energie effect op de inflatie ook direct de totaalinflatie fors dalen. Dit zal reden zijn voor de centrale banken om eerder te beginnen met verlagen van de rentes.

De verlaging van de korte rente zal op zijn beurt zorgen voor een dalende kapitaalmarktrente. Een dalende kapitaalmarktrente gaat hand in hand met een stijging van de obligatiekoersen. Goed voor de obligatiemarkt dus. Een dalende kapitaalmarktrente leidt ook weer tot een lagere disconteringsvoet, wat gunstig is voor aandelen (met name groeiaandelen). In dit geval zullen de aandelenbeurzen een nog sterker herstel kunnen neerzetten. Een eind aan de oorlog in Oekraïne en/of een lichte, korte COVID-golf in China zijn andere gevallen die de bevordering van de wereldwijde economie kunnen versterken.

Bij een positief scenario gaan wij uit van een sterkere stijging van zowel de economie (VS en Europa) als de aandelenbeurzen. De MSCI World projecteren wij in het positieve scenario tussen 10 en 22%.

Wil je meer weten over ons beleggingsbeleid? Kijk dan naar Uw mogelijkheden.

Onderzoek: beleggen in fossiele brandstof binnen een duurzaam beleggingsbeleid

In de week van 29 november 2022 was veel te doen over een onderzoek van Follow The Money over beleggingen in fossiele brandstoffen in duurzame fondsen. Onder meer de fondsen van ACTIAM werden genoemd. NNEK heeft ACTIAM-fondsen opgenomen in haar beleggingsstrategieën. Waarom doen we dat en wat vinden we van deze berichten?

ACTIAM heeft naar aanleiding van het onderzoek van Follow The Money naar ons gereageerd:

“Transitie naar duurzame wereld staat centraal
De discussie spitst zich toe op beleggingsfondsen met duurzaamheidsdoelstellingen die tegelijkertijd beleggen in bedrijven die gelieerd zijn aan fossiele brandstoffen.

In haar duurzame beleggingsbeleid maakt ACTIAM duidelijk onderscheid tussen bedrijven die op dit moment al volledig duurzaam opereren, en bedrijven die van groot belang zijn in de transitie naar een duurzamere wereld, maar op dit moment nog niet volledig duurzaam zijn. In deze ondernemingen zit voor de wereld de echte winst. Het vormt een grote groep in onze economie. Om hen daarin te stimuleren, voeren wij onder meer een intensief engagement-beleid en zetten wij duurzame doelstellingen op de agenda van hun jaarvergaderingen. Belangrijk om te beseffen is dat hiervoor een lange adem nodig is. Mocht deze inspanning niet leiden tot tastbare resultaten, dan sluiten we deze bedrijven alsnog uit.

Met uw investeringen in deze fondsen draagt u bij aan de transitie naar een duurzame wereld.

Onderdeel van deze groep is ook een zeer beperkt aantal fossiele bedrijven, waaronder Repsol en Equinor. Deze selecteren wij op basis van strenge criteria. Zij zijn aantoonbaar – op basis van onafhankelijke bronnen – in transitie naar een niet fossiele toekomst. Het overgrote deel van fossiele bedrijven sluiten wij uit als gevolg van gebrek aan aanpassingsvermogen.”

NNEK selecteert fondsen die aan engagement doen. Bij engagement gaat een fonds in gesprek met de top van een onderneming. Zo proberen ze het bedrijf aan te sporen om hun strategie of governance aan te passen en daarmee meer maatschappelijk verantwoord te opereren. Door bepaalde bedrijven uit te sluiten, verlies je juist invloed. Dit kan in bepaalde gevallen zelfs tot méér CO2-uitstoot leiden, omdat een bedrijf niet meer gestimuleerd wordt tot verandering.

Onze klanten hebben een (financiële) doelstelling. Om die te bereiken is een financieel rendement nodig. Wij selecteren niet alleen fondsen op financiële kenmerken, maar ook op verschillende duurzame criteria ’s. Zo behalen onze klanten naaste een financieel rendement ook een maatschappelijk rendement.

Voor meer informatie over onze duurzame invulling, lees ons Duurzaamheidsbeleid.

Wat betekent de Rusland-Oekraïnesituatie voor uw beleggingen?

Het is u vast niet ontgaan dat Rusland Oekraïne is binnengevallen. De Russische president Poetin heeft inmiddels de afvallige gebieden in Oekraïne erkend en stuurt nu aan op demilitarisatie van het land. Het Westen heeft al gereageerd met sancties en er zullen nog zwaardere maatregelen volgen. Deze feiten zorgen voor onrust en dit zien we direct terug op de beurs.

Wat moet u doen als belegger in tijden waar oorlog nu dagelijks de talkshows beheerst? Om deze vraag te beantwoorden kijken we naar eerdere vergelijkbare gebeurtenissen en de impact daarvan op de beurzen.

Gebeurtenis Datum 1 dag beursbeweging maximale daling S&P-500 Dal na # dagen Dagen beurs weer op niveau
Raketcrisis in Cuba 16-10-1962 -0,3% -6,6% 8 18
Aanslagen Olympische Spelen München 5-9-1972 -0,3% -4,3% 42 57
Invasie Irak in Koeweit 2-8-1990 -1,1% -16,9% 71 189
Aanslagen 11 september 11-9-2001 -4,9% -11,6% 11 31
Crisis rond raketproeven Noord Korea 28-7-2017 -0,1% -1,2% 7 18

Al deze gebeurtenissen hebben geweld als gemene deler en in alle gevallen ging het om onrust tussen het Westen en het Oosten. Opvallend daarbij is dat de beurs binnen maximaal een half jaar herstelde. Het grote gevaar van de oorlogsdreiging voor de belegger lijkt niet de oorlog zelf te zijn, maar de paniek van de mensen die beleggen. Waar het in Oekraïne voor de inwoners nu levensgevaarlijk is, verandert er bij ons nog weinig in ons leven.

De vraag die nu rijst is: moet u iets veranderen aan u financiële situatie? Als uw persoonlijke situatie niet verandert, waarom zou u dan wel iets veranderen aan uw financiële planning?

Beleggen doet u bij ons altijd vanuit een financieel advies, want beleggen zonder plan is als cappuccino zonder melk. Het klopt niet. Het plan is gemaakt voor de toekomst en houdt rekening met stijgingen en dalingen op de beurzen. Dit is namelijk van alle tijden. Hieronder ziet u een afbeelding met allerlei gebeurtenissen van de laatste decennia en hoe de beurs daarop reageerde. Bijvoorbeeld: de terroristische aanslag op 11 september en recenter; de gevolgen van de coronapandemie op de beurs. Het valt op dat de heftige dalingen snel weer herstelden. Kortom: om een goed resultaat te bereiken is rust belangrijk. Zorg altijd voor een solide buffer voor onvoorziene tegenvallers op de spaarrekening. Het geld dat u belegt heeft u dan niet nodig op de korte termijn.

Om te bepalen of u wél iets moet doen; beantwoord dan de volgende vragen voor uzelf:

 1. Heeft u nu onverwacht geld nodig?
 2. Heeft u een grote financiële tegenvaller?
 3. Heeft u uw beleggingsdoelstelling bereikt?

Is het antwoord drie keer “nee”? Dan bent u oké. U zit dus goed en u hoeft niks aan uw situatie te veranderen. Twijfelt u of de belegging nog bij u past of wilt u weten wat de gevolgen zijn van dalingen en stijgingen op de beurs? Neem dan contact op met onze collega’s van Relatiebeheer via 088 – 5510 155 of via [email protected].

Hoeveel is uw lijfrente eigenlijk waard?

Vroeger was alles anders. Toch? Zo ook met de rente. Herinnert u zich ook nog de tijden dat rentes in de dubbele cijfers kwamen? Dat léék overigens prachtig, maar de hypotheekrente was net zo hoog. Die periode ligt inmiddels al tientallen jaren achter ons en nu is de rente gezakt tot een cijfer achter de komma. Dit betekent nogal wat. Naast het feit dat uw spaargeld niet meer groeit, heeft het ook grote invloed op uw pensioen. Want de lage rente zorgt ook dat uw toekomstige lijfrente-uitkering een stuk lager is.

Hoe komt dit?

Dit heeft alles te maken met het feit dat de lijfrentevermogen niet meer groeit als u het laat uitkeren. Als de rente hoger is, dan groeit uw vermogen tijdens de uitkering, waardoor de uitkering per jaar hoger kan zijn.

Voorbeeld:
U heeft 100.000 euro en dat levert jaarlijks 4% op. Een ingewikkelde berekening leert ons dat u dan jaarlijks 11.855 euro ontvangt. Maar zakt de rente naar 0,5%? Dan ontvangt u nog maar 6.218 euro per jaar. Bijna een halvering dus van uw jaarlijkse uitkering. U snapt wat de consequenties hiervan kunnen zijn voor uw persoonlijke leven.

Alternatief

Steeds vaker krijgt men behoefte aan een hogere uitkering dan ze krijgen met een vaste uitkering bij een lijfrenteverzekering. Soms omdat de uitkering op basis van rente simpelweg te laag is voor het levensonderhoud, maar nog váker dat mensen het echt zonde vinden als hun verdiende vermogen niet op de beste manier wordt uitgekeerd. Een goed alternatief is om uw lijfrente-uitkering te beleggen, waardoor het verwachte rendement hoger kan zijn dan de gegarandeerde (lage) vaste rente. Dit betekent natuurlijk ook dat het risico toeneemt. Als uw belegging in de eerste jaren hard daalt, dan kan de uitkering uiteindelijk lager zijn dan de vaste uitkering. De keuze is dus altijd persoonlijk, want het hangt echt af hoeveel geld u minimaal nodig heeft per maand en of u in een tegenvallend beleggingsscenario toch voldoende inkomen heeft om van te leven.

Vaak kan een combinatie met uw AOW, een vaste uitkering van een lijfrenteverzekering en een variabele uitkering op basis van beleggingen u een betere opbrengst geven. Met een financieel adviseur kun je op zoek naar de juiste verhouding van de uitkeringen, zodat het aansluit bij uw wensen. U heeft tenslotte niet voor niets lange tijd vermogen opgebouwd om prettig van te leven!

10x uw inkomen nodig voor een goed pensioen?

Heb ik zoveel nodig om te kunnen stoppen met werken? Veel mensen zullen zich dat afvragen. Gelukkig is dat vooral de emotie die spreekt, want rationeel weten we vaak dat het goed zit. Maar, het is wel verbazingwekkend wat voor hoog bedrag er nodig is om onbezorgd van ons pensioen te kunnen genieten.

In Nederland wordt nog steeds goed voor ons gezorgd, want ondanks de grote veranderingen in de demografie hebben we AOW. Dit staatspensioen is er voor iedereen die in Nederland woont. Woont u 50 jaar in Nederland dan heeft u recht op 100% AOW. Maar daar redden de meeste mensen het niet mee. Daarom sparen we (en dat is trouwens beleggen) massaal via pensioenregelingen via onze werkgever. Dit is nodig om ooit te kunnen genieten van de dan welverdiende oude dag. Lekker luieren, op de kleinkinderen passen of Nederland écht leren kennen.

Een steeds grotere groep Nederlanders bouwt echter niets meer of minder op via de werkgever. Dit heeft meerdere redenen. Een daarvan is dat minder bedrijven pensioen aanbieden als arbeidsvoorwaarde en een andere reden is de grote groep zelfstandigen. In 2020 kende ons land 1,1 miljoen ZZP-ers. Ook zijn pensioenregelingen versoberd. Kortom, tijd om zelf wat te doen.

Hoeveel heb ik nodig?

Het is natuurlijk niet mogelijk om precies te bepalen hoeveel u nodig heeft, maar we delen graag wat vuistregels. Hierbij kijken we naar de situatie van de ZZP-er, die alles (op de AOW na) zelf moet regelen.

Als u dertig bent, dan is het slim om ongeveer uw jaarsalaris opzij te hebben gezet. Dus stel u verdient 50.000 euro per jaar, dan is dit het bedrag dat u opzij heeft gezet. En hieronder ziet u de bedragen voor andere leeftijden.

 • 30, u zou een jaarsalaris gespaard moeten hebben
 • 40, u zou drie keer uw jaarsalaris gespaard moeten hebben
 • 50, u zou zes keer uw jaarsalaris gespaard moeten hebben
 • 60, u zou acht keer uw jaarsalaris gespaard moeten hebben
 • 67, u zou tien keer uw jaarsalaris gespaard moeten hebben

Dit zijn natuurlijk gigantische bedragen en mogelijk heeft u minder nodig als u wél pensioenopbouw heeft. Hoe dan ook, u heeft vermogen nodig. Dus hoe eerder u begint met geld opzij zetten, hoe beter. Maar, u bent nooit te laat om te starten! Elke euro telt mee.

Word als de rijkste man van Babylon

De vermaarde auteur George Clayson schreef The Richest Man of Babylon. Dit gaat, heel verrassend, over een rijke man. In het boek leest u hoe hij zo rijk is geworden. De gouden tip? Betaal eerst uzelf voordat u anderen betaalt. Dit betekent dat u van elke inkomsten eerst geld opzij zet voor uw toekomstige zelf. Hoe hoger het bedrag, hoe beter.

Daarnaast is het natuurlijk slim om uw geld voor u te laten werken. Dit doet u door het geld toe te vertrouwen aan de kapitaalmarkt. Dit klinkt misschien technisch, maar het betekent dat uw geld gebruikt wordt om de economie te laten groeien. Bijvoorbeeld doordat u het geld uitleent (obligaties) of deels eigenaar wordt van een bedrijf (aandelen). Op lange termijn beloont deze kapitaalmarkt u voor uw tijd en het genomen risico. Beleggen is verstandig voor uw pensioen, maar of het echt nodig is? Dat kan een financieel adviseur voor u uitrekenen.

52 excuusjes om niet te beleggen

U wilt vast de financiële vrijheid hebben om het leven te kunnen leiden dat u wilt leiden. Wie of wat staat dat belangrijke doel dan vaak in de weg? Hoe zorgen we samen dat u op de beste manier voldoende vermogen opbouwt? De Nobelprijswinnaar Eugene Fama zei ooit: “Your money is like a bar of soap. The more you handle it, the less you’ll have”. Fama won de nobelprijs voor zijn empirische analyse over de prijzen van onder andere aandelen. Zijn uitspraak roept ook vragen op. Is het zo dat als u veel aan uw geld zit, dat het minder wordt?

Twee dingen die u niet helpen

We zijn als mensen geprogrammeerd om bezig te zijn. Toen we nog leefden van en op de savanne, was het nodig om te blijven bewegen. Aan de ene kant om voedsel te zoeken en aan de andere kant om geen voedsel te worden. Dit gedrag was cruciaal om te overleven. Ondanks dat het lang geleden is, is het heel kort geleden als we kijken naar de ontwikkeling van onze hersenen. We zijn als mensen heel snel gegroeid van de savanne naar een comfortabel rijtjeshuis waar de boodschappen bezorgd worden. Onze hersenen hebben die snelle verandering nog niet helemaal overgenomen en dus zijn we nog steeds graag bezig. Een mooi voorbeeld hiervan zijn penaltyseries tijdens een voetbalwedstrijd.

Als tijdens een toernooi een wedstrijd gelijk eindigt, moeten strafschoppen de beslissing brengen. Let er in het vervolg maar eens op. Je ziet dat de meeste keepers stijlvol een hoek kiezen, terwijl de kans het grootst is om als winnaar van het veld te lopen als ze blijven staan. Maar dat vinden we raar. Een keeper die vijf keer blijft staan kan echt niet. En dat terwijl het juist een slimme keuze zou zijn. De cijfers: 94% keer wordt naar een hoek gedoken. 32% van de strafschoppen gaat door het midden.

Dit gedrag zie ik ook veel bij onervaren beleggers. Ook daar wordt veel te veel ‘gedaan’. En ‘gedaan’ betekent in dit geval: aandelen kopen en verkopen. Uit onderzoek van het Financieel Dagblad uit 2017 bleek dat de gemiddelde belegger een aandeel 5,3 maanden in bezit heeft. Dat is zéér kort, vooral omdat beleggen voor de lange termijn is. Ook uit de consumentenmonitor van de AFM blijkt dat beleggers jaarlijks veel wijzigingen doorvoeren in hun beleggingen. Wat is het probleem?

Transacties kosten geld. Dus hoe efficiënter uw handelingen, hoe beter. Erger nog is dat de meeste transacties gebaseerd zijn op emotie zoals angst, hebzucht of verliesaversie. Dit gedrag is verantwoordelijk voor zeer teleurstellende beleggingsresultaten. Onderzoeksbureau DALBAR toont jaarlijks aan dat de doe-het-zelf-belegger vaak meer dan 4% minder rendement maakt dan de beurs.

Een ander probleem is dat te vaak nog belegd wordt op basis van zogenaamde ‘heilige gralen’. Manieren die zogenaamd meer rendement of minder risico opleveren. Een bekend voorbeeld hiervan zijn de alternatieve beleggingen die Amerikaanse universiteiten zoals Harvard en Yale gebruiken. Dit ging een aantal jaren goed en het leek de nieuwe manier te zijn. De laatste jaren blijkt het echter toch niet goed te werken en lopen ze achter met hun resultaten. Hoe komt dit? De beleggingen worden te veel ‘aangeraakt’ en dat gaat ten koste van het resultaat.

Wat moet u doen?

Misschien denkt u nu dat u gewoon helemaal niets moet doen. Dit is vaak al beter dan wat hierboven beschreven staat, maar er is een middenweg. Namelijk alleen de zeep oppakken als het echt nodig is. In de beleggingswereld is dat zo als uw portefeuille bijvoorbeeld scheefgroeit. Een stijgende aandelenmarkt kan zorgen voor te veel aandelen in uw portefeuille. Dan kan een verkoop best wel passen, zodat de beleggingsmix blijft aansluiten bij uw situatie. Ook kan het verstandig zijn om de portefeuille aan te passen om de afgesproken strategie te blijven volgen. Stel u wilt uw geld beleggen op basis van de economie, dan is het nodig om de portefeuille mee te laten bewegen met de economie. U gaat dan langzaam maar zeker steeds meer in bijvoorbeeld China beleggen, omdat dit land een steeds groter belang krijgt in de wereldeconomie.

Het verschil van handelen op deze manier is dat dit rationeel is. De portefeuille verandert omdat de situatie verandert en niet omdat de aandelen veranderen. Het lijkt hetzelfde maar is wezenlijk anders. Hierdoor zit u uiteindelijk veel minder aan uw vermogen, waardoor u er langer mee doet. Net zoals met dat stuk zeep!

Waarom vrouwen betere beleggers zijn

Misschien kent u het programma ‘Deal or no deal’ nog. Hierin krijgt de kandidaat de mogelijkheid koffertjes met geld te openen. De ‘bank’ biedt telkens een bedrag voor de resterende koffers en stelt de vraag: ‘Deal or no deal?’. Naast dat het een vermakelijk programma is, leert het ons ook veel over de manier waarop mensen omgaan met verlies. Een van de opvallende uitkomsten is dat vrouwen minder risico nemen dan mannen en uiteindelijk met meer geld naar huis gaan.

Zijn vrouwen betere beleggers?

Verschillende grote beleggingspartijen hebben onderzoek gedaan naar de verschillen tussen mannen en vrouwen. Hier wat cijfers:

 • Mannen handelen 45% meer dan vrouwen
 • Vrouwen zijn beter in geld opzijzetten
 • Vrouwen behalen een hoger rendement van ongeveer 1% per jaar

Dus de cijfers tonen aan dat het vrouwelijke geslacht vaker een beter resultaat behaalt. Hoe komt dat dan en wat kunnen we daar van leren?

We kunnen niet ontkennen dat er verschillen zijn tussen mannen en vrouwen. Dus even generaliserend: mannen zijn van nature overmoediger dan vrouwen. Een van de redenen lijkt de aanwezigheid van meer testosteron. Overmoed leidt tot bepaalde keuzes die heel zinvol kunnen zijn, maar op de beurs vaak niet. Het zorgt ook voor impulsiviteit en de illusie dat we het onder controle hebben. Dit betekent dat we denken dat onze daden leiden tot een bepaalde uitkomst. Deze instelling zorgt voor meer transacties die vaak voor hogere kosten en een lager rendement leiden.

Een ander effect van overmoed is dat in tijden van extreme bewegingen op de beurs, meer gehandeld wordt. De kans is groot dan mannen daardoor in stijgende beurzen meer aandelen kopen voor hogere winsten. Als de beurzen dalen verkopen ze meer om verliezen te voorkomen. Beide gevallen zijn geen slimme strategieën voor de langere termijn. En de vrouwen? Die houden zich makkelijker vast aan hun plan en ervaren minder overmoedig gedrag.

Hoe krijgen we allemaal een beter resultaat?

Nou mannen.. leg het oor eens te luister bij een vrouw als u beleggingskeuzes wilt maken. Dit zou u gemiddeld genomen een hoger resultaat opleveren!

“Wij willen scheiden maar ons vermogen ligt dwars.”

Uw leven financieel op orde. Nu en in de toekomst. Zoek een adviseur

  Neem contact met mij op

  Vul uw gegevens in, dan nemen wij snel contact met u op.