Skip to main content

Waarom maatschappijbewust?

Maatschappijbewust beleggen is onze term voor duurzaam beleggen. De mens en de planeet hebben te kampen met grote uitdagingen zoals: klimaatverandering, schaarste van grondstoffen, mensenrechtenschending, ontbossing en sociale ongelijkheid. Door maatschappijbewust te beleggen draagt u uw steentje bij aan een betere toekomst en wereld. U draagt bij aan de transitie naar een duurzamere samenleving.

De bedrijven en overheden waarin wij beleggen, worden beoordeeld op drie factoren: Environmental (milieu), Social (mens en maatschappij) en Governance (goed bestuur). Dit wordt afgekort naar ESG.

 • Environmental
  Bedrijven worden getoetst op hoe zij omgaan met bijvoorbeeld broeikasgassen uitstoot, waterverbruik, duurzame energie, recycling en afvalverwerking.
 • Social
  Dit is het menselijke aspect. Hier wordt beoordeeld hoe bedrijven omgaan met hun personeel, klanten, consumenten en leveranciers.
 • Governance
  Hier wordt beoordeeld hoe een bedrijf wordt bestuurd en of dit in lijn is met de behoeftes van de verschillende stakeholders. Voorbeelden hiervan zijn: hoe divers is de raad van bestuur, wat het beloningsbeleid voor het management is en de transparantie daarvan.

Eerlijke informatie

Transparantie in het duurzaamheidsbeleid van financiële instellingen is nodig om de klimaatdoelstellingen van het Parijsakkoord te halen en een positieve bijdrage leveren aan andere sociale en milieufactoren. De Europese Commissie heeft daarom Europese regelgeving vastgesteld, namelijk: Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Zo krijgen mensen eerlijke informatie over de duurzaamheid van de beleggingen. Via de button hieronder leest u uitgebreide informatie over hoe wij maatschappijbewust beleggen.

Maatschappijbewust beleggen

Onderzoek: beleggen in fossiele brandstof binnen een duurzaam beleggingsbeleid

In de week van 29 november was veel te doen over een onderzoek van Follow The Money over beleggingen in fossiele brandstoffen in duurzame fondsen. Onder meer de fondsen van ACTIAM werden genoemd. NNEK heeft ACTIAM-fondsen opgenomen in haar beleggingsstrategieën. Waarom doen we dat en wat vinden we van deze berichten?

ACTIAM heeft naar aanleiding van het onderzoek van Follow The Money naar ons gereageerd:

“Transitie naar duurzame wereld staat centraal
De discussie spitst zich toe op beleggingsfondsen met duurzaamheidsdoelstellingen die tegelijkertijd beleggen in bedrijven die gelieerd zijn aan fossiele brandstoffen.

In haar duurzame beleggingsbeleid maakt ACTIAM duidelijk onderscheid tussen bedrijven die op dit moment al volledig duurzaam opereren, en bedrijven die van groot belang zijn in de transitie naar een duurzamere wereld, maar op dit moment nog niet volledig duurzaam zijn. In deze ondernemingen zit voor de wereld de echte winst. Het vormt een grote groep in onze economie. Om hen daarin te stimuleren, voeren wij onder meer een intensief engagement-beleid en zetten wij duurzame doelstellingen op de agenda van hun jaarvergaderingen. Belangrijk om te beseffen is dat hiervoor een lange adem nodig is. Mocht deze inspanning niet leiden tot tastbare resultaten, dan sluiten we deze bedrijven alsnog uit.

Met uw investeringen in deze fondsen draagt u bij aan de transitie naar een duurzame wereld.

Onderdeel van deze groep is ook een zeer beperkt aantal fossiele bedrijven, waaronder Repsol en Equinor. Deze selecteren wij op basis van strenge criteria. Zij zijn aantoonbaar – op basis van onafhankelijke bronnen – in transitie naar een niet fossiele toekomst. Het overgrote deel van fossiele bedrijven sluiten wij uit als gevolg van gebrek aan aanpassingsvermogen.”

NNEK selecteert fondsen die aan engagement doen. Bij engagement gaat een fonds in gesprek met de top van een onderneming. Zo proberen ze het bedrijf aan te sporen om hun strategie of governance aan te passen en daarmee meer maatschappelijk verantwoord te opereren. Door bepaalde bedrijven uit te sluiten, verlies je juist invloed. Dit kan in bepaalde gevallen zelfs tot méér CO2-uitstoot leiden, omdat een bedrijf niet meer gestimuleerd wordt tot verandering.

Onze klanten hebben een (financiële) doelstelling. Om die te bereiken is een financieel rendement nodig. Wij selecteren niet alleen fondsen op financiële kenmerken, maar ook op verschillende duurzame criteria ’s. Zo behalen onze klanten naaste een financieel rendement ook een maatschappelijk rendement.

Voor meer informatie over onze duurzame invulling, lees ons Duurzaamheidsbeleid.

Duurzaamheidsverklaring

NNEK integreert duurzaamheidsfactoren in haar beleggingsprocessen en neemt eventuele ongunstige duurzaamheidseffecten in overweging bij het maken van haar beleggingsbeslissingen. NNEK wil door op een maatschappijbewuste manier te beleggen voor haar klanten positief bijdragen aan milieu, mens & maatschappij, en goed ondernemingsbestuur. Dit betekent dat ESG-criteria: Environmental (milieu, ecologisch), Social (mens en maatschappij) en Governance (goed ondernemingsbestuur), sterk geïntegreerd zijn in het beleggingsproces. NNEK belegt zoveel als mogelijk in fondsen die op hun beurt investeren in bedrijven en/of overheden op basis van ESG-criteria. We vermijden zoveel mogelijk investeringen in bedrijven en/of overheden die op het gebied van ESG een onacceptabel gedrag vertonen. NNEK streeft een goed rendement na, waarbij zij ook de maatschappelijke gevolgen van de beleggingen meeweegt. Lees hier meer over ons duurzaamheidsbeleid.

Wij stellen ook duurzaamheidseisen aan onze eigen werkwijze als organisatie. Waarden als continuïteit, professionaliteit, transparantie en integriteit in onze relatie met klanten, medewerkers en de samenleving zijn daarbij van essentieel belang. Wij zijn voortdurend bezig ons papierverbruik verder terug te dringen door bijvoorbeeld vermogensbeheer- en transactieoverzichten digitaal aan te bieden en te digitaliseren. We gebruiken alleen FSC-gecertificeerd papier. Wij proberen voortdurend de CO2-uitstoot van het vervoer van onze medewerkers te verminderen en bij het organiseren van evenementen wegen wij sociale of milieu-impact mee.

Ons beloningsbeleid is in lijn met de integratie van duurzaamheidsrisico’s volgens artikel 5 VERORDENING (EU) 2019/2088 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 november 2019 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector.

  Neem contact met mij op

  Vul uw gegevens in, dan nemen wij snel contact met u op.