Skip to main content

Welke informatie zie ik in mijn app of mijn portal? 

Als u inlogt in uw app of via ons online portal dan ziet u informatie over uw beleggingen, zoals uw inleg, uw vermogen en het rendement. Verder vindt u uw portefeuille, cashflow en doelstelling terug. Natuurlijk streven we ernaar de meeste complete en actuele informatie te tonen. Het is wel belangrijk dat u weet dat de informatie indicatief is. Dit komt omdat wij eens per dag de actuele gegevens verversen. Hierdoor werkt de app en het portal sneller. Gegevens verversen we over het algemeen in de nacht als de minste mensen inloggen. Het kan dus zo zijn dat de actuele waarde die wij in onze systemen hebben iets afwijkt van de informatie die wij u tonen.

Uw adviseur kan op uw verzoek extra informatie opzoeken zoals de ontwikkeling van uw vermogen in een bepaalde periode, gerealiseerde en ongerealiseerde rendementen en meer inhoudelijke gegevens over uw beleggingen.

Wat als NNEK failliet gaat?

NNEK is een beleggingsonderneming en daarvoor geldt een wettelijk vereiste van vermogensscheiding. Dit voorkomt dat uw belegging bij een faillissement van NNEK in de boedel van NNEK valt en u niet langer toegang heeft tot uw belegging. Om te voldoen aan de wettelijke eis van vermogensscheiding is het bewaren van beleggingen in een afgescheiden bewaarstelling (hierna: beleggersgiro) verplicht. Dit houdt in dat uw beleggingen zijn ondergebracht in een andere rechtspersoon dan NNEK: de Stichting Noordnederlandse Beleggersgiro. Deze stichting verricht geen andere activiteiten dan het bewaren uw beleggingen. De Stichting Noordnederlandse Beleggersgiro en NNEK voldoen aan deze voorwaarden en staan beiden onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en Autoriteit Financiële Markten (AFM). Bovenstaande zorgt ervoor dat uw geld of belegging nooit op een bankrekening op naam van NNEK staat en dus geen onderdeel is in het geval van een faillissement. De Stichting Noordnederlandse Beleggersgiro houdt een bankrekening aan bij een Nederlandse bank die onder toezicht staat van DNB.

Lees meer

Hoe gaat NNEK om met cybersecurity?

NNEK hecht veel waarde aan een veilige online omgeving voor haar klanten. Daarom hebben we hoogwaardige veiligheidsstandaarden en hebben we onze eigen serverpark. We laten regelmatig onze systemen testen door gekwalificeerde partijen om te onderzoeken waar het nog veiliger kan. Waar nodig gebruiken we tweefactorauthenticatie (2FA), zoals bij het aanpassen van uw gegevens. U kunt op uw portal of in de app slechts informatie bekijken en geen geld opnemen. Zo zorgen we ook dat geen misbruik gemaakt kan worden van uw inloggegevens.

Waarom stellen wij u veel vragen als u klant wordt?

NNEK valt onder de Wet Witwassen en Financiering Terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet (SW). Dit betekent dat wij als poortwachter zijn aangemerkt en elke nieuwe en bestaande klant aan onderzoek moeten onderwerpen.
Dit onderzoek draagt bij aan een veiliger Nederland waar crimineel geld minder makkelijk zijn weg vindt. Dit is de reden dat we een goed verklaarbaar beeld moeten krijgen hoe uw inleg bij NNEK tot stand is gekomen. Ook moeten we vastleggen dat u niet op een sanctielijst staat of op een andere lijst genoemd wordt. Dit betekent dat wij via uw adviseur mogelijk extra vragen gaan stellen, die soms best diep kunnen gaan. De gevraagde informatie is soms ook gevoelig of gaat over zaken uit het verleden. Natuurlijk is het doel van ons om u als klant zo snel als mogelijk te accepteren. Hoe sneller en completer uw adviseur ons de informatie aanlevert, hoe efficiënter wij ons werk kunnen doen.

    Neem contact met mij op

    Vul uw gegevens in, dan nemen wij snel contact met u op.