Skip to main content

Wij willen graag bijdragen aan het realiseren van uw dromen of doelen. Daarom is onze beleggingsdienst NNEK Vermogensbeheer gebaseerd op drie pijlers: doelbewust, maatschappijbewust en prijsbewust.

Hoe werkt de beleggingsdienst NNEK Vermogensbeheer?

De dienst NNEK Vermogensbeheer kent vijf beleggingsstrategieën. Deze zijn gerangschikt naar de mate van risico versus potentieel rendement.

De wijze van beleggen in elke beleggingsstrategie, kunt u het best vergelijken met een beleggingsfonds dat voldoet aan de ICBE-richtlijn. ICBE staat voor Instellingen voor Collectieve Beleggingen en Effecten. Dit zijn beleggingsfondsen die moeten voldoen aan een aantal Europese regels. Meer informatie over kenmerken van ICBE’s vindt u hier.

U maakt de keuze voor onze vermogensbeheerdienst NNEK Vermogensbeheer. U bepaalt daarna zelf uw beleggersprofiel aan de hand van onze beleggersprofielbepaler. Vervolgens maakt u een keuze uit één van de vijf beleggingsstrategieën. NNEK adviseert u om te kiezen voor de beleggingsstrategie die aansluit op uw beleggersprofiel.

Wij hebben de mogelijkheden in onderstaand schema voor u uiteengezet:

Beleggersprofiel   NNEK Vermogensbeheer
Zeer Defensief Zeer Defensief
Defensief Defensief
Neutraal Neutraal
Offensief Offensief
Zeer Offensief Zeer Offensief

Geen afwijkende afspraken

Vermogensbeheer bij NNEK heeft een aantal kenmerken dat afwijkt van hetgeen misschien gebruikelijk is bij individueel vermogensbeheer. Een belangrijk kenmerk is dat het niet mogelijk is om met NNEK op individueel niveau afspraken te maken omtrent de samenstelling van uw portefeuille en het te voeren beleggingsbeleid. Bij de beleggingsdiensten van NNEK is feitelijk sprake van collectief vermogensbeheer. Uiteraard bepaalt u zelf in welke beleggingsdienst(en) u wilt beleggen. De grootte van het vermogen waarmee u wilt beleggen bepaalt u ook zelf. Welke beleggingsstrategie het beste bij u past, hangt af van uw persoonlijke omstandigheden.

Hoe wordt belegd?

Een ander belangrijk kenmerk is dat altijd wordt belegd volgens het principe van risicospreiding. Risicospreiding wordt bereikt door het belegd vermogen te verdelen over meerdere beleggingscategorieën, regio’s, sectoren, ondernemingen en instellingen. NNEK belegt in beleggingsfondsen die voldoen aan de ICBE-richtlijn. ICBE staat voor Instellingen voor Collectieve Beleggingen en Effecten. Dit zijn beleggingsfondsen die moeten voldoen aan een aantal Europese regels. Een belangrijk uitgangspunt is dat ICBE’s moeten beleggen volgens het principe van risicospreiding. Meer informatie over ICBE’s vindt u hier.

Waarom wordt gebruik gemaakt van een beleggersgiro?

Verder is een belangrijk aspect dat NNEK gebruik maakt van een beleggersgiro: Stichting Noordnederlandse Beleggersgiro. Stichting Noordnederlandse Beleggersgiro is een van NNEK gescheiden bewaarbedrijf voor uw beleggingen. Uw vermogen is daarmee afgescheiden van het vermogen van NNEK. Stel dat NNEK in de toekomst failliet gaat –wij zijn er overigens van overtuigd dat dit niet zal gebeuren–, dan valt dit bewaarbedrijf en de daar aangehouden beleggingen buiten de boedel.

De Stichting Noordnederlandse Beleggersgiro heeft het juridisch eigendom van de beleggingen die op uw beleggingsrekening aangehouden worden. U heeft dus niet zelf het juridisch eigendom van de beleggingen.  Iedere belegger heeft een vordering op de Stichting Noordnederlandse Beleggersgiro. De grootte van de vordering is afhankelijk van de grootte van het vermogen waarmee u belegt.

Doelbewust beleggen

Maatschappijbewust beleggen

Prijsbewust beleggen

“Mogen mijn kinderen wel van mijn vermogen studeren?”

Uw leven financieel op orde. Nu en in de toekomst. Zoek een adviseur

    Neem contact met mij op

    Vul uw gegevens in, dan nemen wij snel contact met u op.