Kostensoort (eerste 12 maanden) Bedrag % portefeuillewaarde % totale kosten
Vermogensbeheervergoeding {{'€ '+ numberWithThousandsSeperator(assetManagementFee.toFixed(0), '.')}} {{roundNumber(assetManagementFeeWalletPercentage, 2).toFixed(2)}}% {{assetManagementFeeTotalCostPercentage.toFixed(0)}}%
Kosten externe instrumenten {{'€ '+ numberWithThousandsSeperator(externalFundCosts.toFixed(0), '.')}} {{roundNumber(externalFundCostsWalletPercentage, 2).toFixed(2)}}% {{externalFundCostsTotalCostPercentage.toFixed(0)}}%
Impliciete transactiekosten {{'€ '+ numberWithThousandsSeperator(implicitTransactionCosts.toFixed(0), '.')}} {{roundNumber(implicitTransactionCostsPercentage, 2).toFixed(2)}}% {{implicitTransactionTotalCostsPercentage.toFixed(0)}}%
Totale kosten per jaar {{'€ '+ numberWithThousandsSeperator(totalAmount.toFixed(0), '.')}} {{roundNumber(totalAmountWalletFee, 2).toFixed(2)}}% {{totalAmountTotalCostPercentage.toFixed(0)}}%
    
    
Eenmalige instapvergoeding {{'€ '+ numberWithThousandsSeperator(eenmaligeInstapvergoedingAmount.toFixed(0), '.')}} {{roundNumber(eenmaligeInstapvergoedingPercentage, 2).toFixed(2)}}%  

Deze vergelijkende kostenmaatstaf, afgekort: vkm, toont u de optelsom van de geschatte kosten in het eerste jaar van uw belegging bij NNEK. Dit is inclusief de kosten die externe instrumenten (beleggingsfondsen) rekenen. Tevens tonen wij een grafiek waarin de impact over langere periode wordt weergegeven. De kosten zijn een indicatie. De precieze kosten die u uiteindelijk betaalt zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Kijk voor meer informatie over onze dienstverlening verder op onze website.

“Wij willen scheiden maar ons vermogen ligt dwars.”

Uw leven financieel op orde. Nu en in de toekomst. Zoek een adviseur